Publicades les subvencions per a l’adquisició de diferents fons bibliogràfics o documentals destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya en fires o mercats especialitzats (CLT516)

El Departament de Cultura, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), obre la convocatòria de subvencions per a l’adquisició de diferents fons bibliogràfics o documentals destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya en fires o mercats especialitzats (CLT516).

El termini de presentació de sol·licituds és finalitza a les 14:00 h del 6 de juny de 2023.

Trobareu les bases reguladores d’aquesta línia de subvencions al web del Departament de Cultura.

Per tramitar l’ajut heu d’anar a Tràmits, Catàleg de tràmits, Departament de Cultura, CLT – OSIC – Subvencions Biblioteques.

X