La gestió d’actius i les dades de contacte en cas d’incident, novetats en el Portal de Seguretat per a les Administracions Locals

El Portal de Seguretat per a les Administracions Locals de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha implementat dues novetats que milloren la gestió d’alguns serveis proporcionats per aquesta plataforma. Concretament s’han afegit els apartats de gestió d’actius i dades de contacte en cas d’incident, dues funcionalitats que permetran gestionar les vulnerabilitats en el conjunt d’equips tecnològics (servidors, ordinadors i elements de xarxa) que té cada organisme local i saber amb qui s’ha de contactar ràpidament per donar resposta a un ciberincident.

A través de la matriu d’escalat es poden gestionar i tenir actualitzats els actius que el servei d’Anàlisi de Seguretat de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya analitza per cercar vulnerabilitats d’infraestructures. L’inventari d’actius són IPs, rangs d’IPs i URLs que fan referència als servidors de cada organisme, com per exemple, el servidor on està hostatjat el web o el portal del ciutadà, entre d’altres. Les IPs proporcionades són escanejades i processades i posteriorment se’n genera un informe de vulnerabilitats d’infraestructura, que proposa solucions per eliminar les vulnerabilitats del servidor.

D’altra banda, les dades de contacte és l’apartat on es recull la informació general de cada organisme i és la que utilitza l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya per contactar amb els ens de forma ràpida i segura en cas d’incidents de ciberseguretat.

CataloniaSOC

El Portal de Seguretat per a les Administracions Locals s’engloba dins el CataloniaSOC, el servei públic de ciberseguretat que l’Agència proporciona a tots els ens locals del país. Aquest servei permet dotar els Ajuntaments i Consells Comarcals de les eines més avançades en ciberseguretat i els facilita que estiguin més protegits davant d’un entorn cada vegada més digital.

Amb el CataloniaSOC les Administracions Locals tenen una protecció centrada en els usuaris i els seus equips de treball, independentment d’on es trobin; també disposen d’un servei de seguretat centralitzat al núvol, que els permet reduir costos; tenen accés a una plataforma en entorn cloud amb revisions i actualitzacions constants de les polítiques de seguretat i disposen d’un Portal de Seguretat amb informes, guies i formació en ciberseguretat, entre d’altres serveis.

X