Intervenció en diversos serveis d’EACAT: s’han de finalitzar els tràmits abans del 27 de setembre

El proper dimecres 27 de setembre a les 07:00 h es fa una actuació en diversos serveis d’EACAT que afecta a la safata de Tràmits. Aquests serveis són:

 • PRE – Base dades de regidors (Departament de Presidència)
 • PRE – Registre de convenis: Tramesa de convenis i encàrrecs de gestió (ens locals) (Departament de Presidència)
 • PRE – Tramesa de les actes i els acords dels ens locals (Departament de Presidència)
 • IFE – Informes d’estrangeria (Departament d’Igualtat i Feminismes)
 • ECO – Sol·licitud d’autoritzacions d’accés al RELI (Departament d’Economia i Hisenda)
 • ECO – Procediments de tutela financera (Departament d’Economia i Hisenda)
 • ORGT – Tramesa documentació
 • DDGI – Tramesa de documentació (Diputació de Girona)
 • CC10 – Trameses amb el Consell Comarcal del Baix Empordà
 • CC20 – Trameses amb el Consell Comarcal del Gironès
 • SING – Trameses del Síndic de Greuges

Per aquest motiu, cal que abans d’aquesta data finalitzeu tots els tràmits iniciats d’aquests serveis, que es troben en els estats: en esborrany o pendent de signatura.

Per tant, a partir d’aquesta data, s’eliminaran tots els tràmits sense finalitzar dels serveis esmentats.

X