Tens una T-CAT P pendent de lliurar o descarregar? Compte amb els terminis!

La T-CAT P és el certificat personal d’identificació i signatura avançada amb càrrec (opcional). És un certificat reconegut que identifica, a més de la persona que el posseeix, a la seva organització subscriptora, i pot incloure una manifestació relativa al càrrec del posseïdor de claus.

Està destinat als treballadors públics del sector públic català. És una eina d’autenticació que genera una signatura avançada, donat que es lliura en programari, sense dispositiu segur de creació de signatura; de manera que es pot instal·lar en diferents suports: ordinadors, telèfons mòbils, tauletes, etc.

El lliurament i la descàrrega de la T-CAT P tenen un termini específic que cal tenir en compte: El Responsable del Servei té 30 dies naturals per lliurar a comptar des de la data que la T-CAT P està pendent de lliurament; un cop ha estat lliurada, el termini per fer la descàrrega, per part del titular, és de 10 dies naturals. Si transcorren aquests terminis sense dur a terme el lliurament o descàrrega, no es podrà disposar de la T-CAT P i caldrà sol·licitar-la de nou.

Ho trobaràs detallat en la següent FAQ: Lliurament, descàrrega i instal·lació de la T-CAT P.

X