S’ha publicat la Resolució definitiva de les subvencions de conservatoris de música. Curs 2018-19 i curs 2019-2020.

El Departament d’Educació ha publicat al Tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya la Resolució definitiva de de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament dels conservatoris de música de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020.

Trobareu la informació sobre els recursos en la mateixa Resolució.

X