Quines consultes té autoritzades el meu ens a Via Oberta?

Els permisos del servei Via Oberta són gestionats dins de cada ens per l’usuari designat com a Responsable d’interoperabilitat. Aquest Responsable, a banda d’assignar permisos als usuaris que han de fer les consultes a Via Oberta, també té accés a informació rellevant: les autoritzacions de que disposa cada ens, i les consultes efectuades pels usuaris de l’ens a Via Oberta.

Tant les autoritzacions com les consultes es troben disponibles a EACAT/Via Oberta/SIRI.

  • Des de l’apartat “Els meus Productes” el Responsable d’interoperabilitat podrà veure quins són els serveis que des de l’AOC se li han autoritzat a l’ens.
  • Des de “Les meves consultes”, es pot filtrar per Finalitat, Tipus de producte, Producte, Modalitat i dates per veure les peticions de consulta realitzades a Via Oberta per part de l’ens.

Trobaràs aquesta informació ampliada a la FAQ El Responsable d’interoperabilitat, autoritzacions i consultes de l’ens.

X