PSIS: Intervenció programada als frontals públics el dia 29 de juny a les 15:30 hores

En compliment dels requeriments de seguretat fets per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i pel fet que el protocol SSLv3 és un protocol de securització del canal HTTPS obsolet i declarat insegur, procedirem a l’actualització progressiva dels diferents frontals públics del Consorci AOC per tal de deshabilitar-lo.

L’actuació sobre el frontal de PSIS és dura a terme sobre l’endpoint: https://psis.catcert.net.

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

X