Nova versió del web d’operador idCAT

Durant el mes de setembre es posarà en producció una nova versió del web d’operador, que inclou alguns canvis operatius al servei idCAT Certificat. Aquests canvis suposaran un gran avantatge per als operadors en el seu dia a dia:

  • Consulta a la Direcció General de la Policia per verificar les dades dels documents aportats pels usuaris.
  • Integració amb el servei de Registre Unificat (MUX).

Consulta a la Direcció General de la Policia per verificar les dades dels documents aportats pels usuaris

Aquest canvi implicarà l’eliminació de la fotocòpia del document acreditatiu en aquells casos en que la DGP ens retorni la informació (DNI i NIE).

La pròpia aplicació idCAT certificat llençarà la consulta i retornarà la informació ja carregada i no editable per a l’emissió del certificat.

Els canvis en el programari són molt senzills i podreu trobar un exemple en aquest document.

En els casos en que la consulta a la Direcció General de la Policia no retorni dades, (ja sigui perquè no els gestiona, com en el cas dels passaports, o perquè el número indicat correspon a més d’un usuari, o perquè el sistema no estigui operatiu en el moment de la consulta), es continuarà aplicant el procediment utilitzat fins ara (fent còpia compulsada del document aportat pel ciutadà).

Integració amb el servei de Registre Unificat (MUX)

En el cas de la integració amb MUX el canvi no afecta a l’operativa diària dels operadors.

El principal canvi és que desapareixeran tots els registres auxiliars de l’idCAT que han existit històricament i es realitzaran els assentaments d’entrada al registre propi de l’ens, de la mateixa forma que es fan els assentaments de tota la resta de serveis AOC (notificacions, factures, tràmits interadministratius, etc).

Quedem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte o aclariment al respecte que pugueu tenir.

X