Nou “Portal del Receptor” de l’eFACT

El dia 30 de novembre estrenarem el nou Portal del Receptor que permet gestionar les factures dins de l’entorn d’EACAT. Us expliquem els canvis que us trobareu:

Nou disseny de les pantalles

Segurament és el primer gran canvi amb què us trobareu. Ara, les pantalles tindran un aspecte més còmode i àgil. Hem utilitzat uns nous estils que permeten disposar d’unes pantalles amb un aspecte més senzill i agradable. No només trobareu un entorn més proper, sinó que també hem millorat la funcionalitat perquè gestioneu les factures d’una manera més còmoda.

Nou cercador

Hem incorporat un cercador a la pantalla principal que us permetrà cercar directament per número de factura o per altres criteris com pel proveïdor o data o número de registre. Ara ja no us caldrà crear un filtre per a fer cerques.

Canvis d’estat de les factures

S’ha millorat la visibilitat de l’estat de les factures perquè es pugui reconèixer més fàcilment en quin estat es troba la factura. També hem simplificat la gestió dels estats de les factures mantenint només els estats obligatoris que fixa la norma (registrada, registrada en RCF, comptabilitzada l’obligació de pagament, pagada i rebutjada).

Justificant d’entrada de factura

El justificant d’entrada de factura també s’ha millorat incorporant el logo de l’eFACT i també s’indica amb més claredat que es tracta d’un justificant d’entrada d’una factura, i no d’un document de factura (la factura és l’arxiu XSIG).

Es continua mantenint les funcionalitats que ja teníem fins ara, com són les de descàrrega de les factures i documents adjunts a la factura, i les descàrregues d’informes a efectes d’auditoria.

X