Millora en el tractament de les dades del registre a eFACT

El 6 d’octubre s’incorpora una millora en el tractament de les dades del registre d’una factura a eFACT. Fins ara, quan una factura es registrava al registre de l’ens, se li assignava com a “identificador de registre” la concatenació del número de registre, data del registre i hora del registre en format ISO 8601 en format estès, com per exemple:

Núm. de Registre: E2022000041_2022-09-20T16:16:07.000+02:00

Aquest format no és un format gaire amigable per a l’usuari i amb aquesta millora, hem modificat la base de dades i ara podem mostrar el número de registre amb el format amb què el registre assigna un número d’entrada a la factura. Seguint amb l’exemple anterior:

Núm. de Registre: E2022000041

Pel que fa a la integració amb el servei, l’eFACT retorna els 2 formats, l’antic i el nou format:

  • Format 1: E2022000041_2022-09-20T16:16:07.000+02:00
  • Format 2:
    • Número de registre: E2022000041
    • Data de registre: 2022-09-20T16:16:07.000+02:00

X