L’imprescindible en la Tramesa d’informació pressupostària: el TIP

En el catàleg de tràmits d’EACAT es troba el servei PRE-Tramesa d’informació pressupostària. Es tracta d’un servei permanent que permet fer arribar la informació pressupostària a la Direcció General d’Administració Local.

El tràmit requereix omplir una sèrie de qüestionaris i enviar-los a través d’EACAT. L’eina que s’utilitza per emplenar els qüestionaris s’anomena TIP i és accessible a través del tràmit d’EACAT.

A continuació enumerem els punts clau a tenir en compte pel que fa al TIP:

  • El servei PRE-Tramesa d’informació pressupostària compta amb diversos permisos, que assigna el gestor d’usuaris d’EACAT:
  • Perquè t’aparegui un ens en els desplegables del TIP, has de tenir assignat a Configuració d’EACAT el permís “Accés al TIPGRI” del servei “PRE-Tramesa d’informació pressupostària”. Si no el tens, demana al teu gestor d’usuaris d’EACAT que te l’assigni.
  • Si detectes una incidència tècnica dins del TIP, has d’adreçar-te a sau.tic@pautic.gencat.cat
  • Per a altres consultes sobre el TIP o el tràmit has d’adreçar-te a hlap.presidencia@gencat.cat

X