Es publica el tràmit “Subvencions a municipis i comarques per a inversions en jaciments arqueològics i paleontològics destinades a la visita pública” a EACAT

El Departament de Cultura, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, obre la convocatòria en l’àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a municipis i comarques per a inversions en jaciments arqueològics i paleontològics destinades a la visita pública, per al període 2022-2023 (ref. BDNS 631174).

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 28 de juny de 2022, a les 14 h. Amb els terminis habituals, aquest tràmit finalitzaria el 27 de juny, però per poder atendre incidències tècniques que puguin sorgir dins de termini, es posposa un dia.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores en el web del Departament de Cultura

Per descarregar-vos el formulari de sol·licitud i els documents annexos (el projecte i el pressupost), heu d’anar a Tràmits, Catàleg de tràmits, Departament de Cultura, CLT – OSIC – Subvencions -Patrimoni cultural.

X