El VÀLid i com integrar-lo amb una nova aplicació

El servei VÀLid integra els serveis d’identitat digital de Catalunya, de manera que la ciutadania disposi de totes les opcions per identificar-se i tramitar fàcilment.

Característiques del servei:

  • Identificació: Bus d’integració de sistemes d’identificació per a ciutadans de les Administracions Públiques Catalanes.
  • Punt d’accés a les aplicacions amb idCAT Mòbil.
  • Signatura: Un cop l’usuari s’identifica electrònicament, té la possibilitat de vincular la seva identitat a un document mitjançant una signatura electrònica no criptogràfica.
  • Signatura qualificada: El servei ofereix la possibilitat, si s’escau, d’integrar un sistema de signatura electrònica basada en l’ús de certificats qualificats.
  • Servei Validador: Disposa d’un servei web per a la validació de certificats qualificats i signatures electròniques.
  • Signador Centralitzat: Custòdia de certificats de segell electrònic qualificats cedits en exclusivitat al seu ús des de les aplicacions que s’integrin.

Quan ja disposes del servei VÀLid, si vols integrar-hi una nova aplicació no cal que tornis a sol·licitar l’alta a través d’EACAT, només cal obrir un tiquet de suport amb les dades que s’indiquen a la FAQ Com sol·licitar la integració d’una nova aplicació amb el VÀLid?

X