El servei “SOC – Subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció laboral de persones desocupades de 30 i més anys. Línia 1. Entitats promotores. 2022” s’ha publicat a EACAT

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) obre la convocatòria de subvencions corresponents a la Línia 1. Entitats promotores del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC – 30 PLUS), per al 2022 (ref. BDNS 632115).

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 30 de juny de 2022.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei SOC – Subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció laboral de persones desocupades de 30 i més anys. Línia 1. Entitats promotores. 2022.

X