El servei “ACA – PDR004 – Redacció i actualització de plans directors d’abastament d’aigua” es publica a EACAT

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) obre la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció i actualització de plans directors del servei municipal d’abastament d’aigua (ref. BDNS 631383).

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 9 d’agost de 2022.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei ACA – PDR004 – Redacció i actualització de plans directors d’abastament d’aigua.

X