Eines per optimitzar el Portal de Transparència

El portal de Transparència que ofereix l’AOC disposa d’eines per tenir constància del nivell d’actualització del portal i de les pàgines més visitades per la ciutadania. Ambdós elements poden ser útils per decidir quins apartats cal prioritzar a l’hora d’actualitzar/ampliar la informació disponible, en funció dels indicadors que faciliten el Quadre de comandament i les estadístiques de visita al Portal de Transparència. 

El quadre de comandament proporciona informació sobre el grau d’actualització/caducitat dels ítems, l’estat general i els percentatges d’emplenament, els comentaris rebuts per part de la ciutadania (fact checking), les estadístiques detallades o les visites. En la següent FAQ pots consultar el detall sobre les opcions del quadre de comandament

Pel que fa a les visites, també s’ofereixen en format de dades obertes (CSV) les estadístiques de les visites associades tant al portal de cada ens concret com a la totalitat d’ens que en disposen. Es poden consultar entre altres el nombre de pàgines visualitzades úniques i el temps mitjà a la pàgina. Trobaràs totes les dades disponibles i com obtenir-les a la FAQ sobre estadístiques de visita al Portal de Transparència. 

Aquesta informació està disponible al Portal de Suport de Govern Obert. 

X