Canvi de certificat d’identitats-pre.aoc.cat

El dijous 10 de febrer, a les 15:00 hores es realitzarà un canvi del certificat CDS amb el que es s’assegura el canal web del servei Vàlid de Preproducció (identitats-pre.aoc.cat).
L’afectació de servei a partir del canvi recau en les consultes en sistemes integrats als Webservices de Vàlid.

El nou certificat, igual que l’actual, està emès per l’Autoritat de Certificació, Sectigo, per tant no haurieu de tenir impacte en les integracions, de tota manera si ho desitgeu podeu revisar la confiança amb les següents arrels:

IMPORTANT! No hauria de ser el procediment habitual, però si per algun motiu necessiteu carregar en el magatzem de confiança la clau pública del certificat final, aviseu-nos per a fer-vos-la arribar a la bústia que ens indiqueu.

Per a més informació sobre aquest canvi podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’Integradors.

X