L’EAPC presenta un pla amb eines i suports formatius per assolir les competències innovadores en el sector públic

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya presenta el Pla per al Desenvolupament de la Cultura de la Innovació a les Administracions Públiques, un projecte que vol contribuir al desenvolupament de les competències clau del perfil innovador.

El Pla compta amb tres espais diferents i estretament relacionats entre ells, partint de la base que ofereix el Marc competencial del perfil innovador a les administracions públiques que identifica i descriu vuit capacitats clau (competències) i onze actituds clau necessàries per afrontar la innovació en el sector públic:

  • l’espai de coneixement, que ofereix recursos i informació entorn al tema de la innovació a l’administració pública
  • l’espai de formació, que conté els continguts formatius adreçats a desenvolupar les vuit competències
  • l’espai de proves, que agrupa un seguit d’espais físics i virtuals i activitats adreçades a fomentar el treball transversal i l’experimentació

Competències clau

1.- Autoorganització

Programa de la Píndola autoformativa: Del 18/10/2022 al 31/10/2022

2.- Aprenentatge autònom

Programa de la Píndola autoformativa. Del 03/10/2022 al 17/10/2022

3.- Treball en equip

Programa de la píndola autoformativa: De l’01/11/2022 al 15/11/2022

4.- Capacitat de fer xarxa

Programa de la píndola autoformativa: Del 16/11/2022 al 30/11/2022

5.- Creativitat

6.- Comunicació

7.- Captació de tendències

8.- Assumpció de riscos

X