El dia 30 de setembre de 2021 tancarà el “canal mail” de recepció de factures, i per tant no es podran enviar factures a l’eFACT via correu electrònic.

X