Renovació de la TSA (Autoritat de Segell de Temps)

Tècnicament, el segell de temps és una signatura electrònica que garanteix l’existència del resum criptogràfic d’un document en un moment determinat. Per tant, la seva validesa està subjecta a la vigència del certificat que el produeix.

Com cada any, es duran a terme intervencions programades per la renovació de les TSA de de la plataforma de validació del Consorci AOC, en els entorns de preproducció i producció (PSIS PREPRODUCCIÓ i PSIS PRODUCCIÓ).

Dijous dia 15 de juliol de 2021 entre les 07.30h i les 9.00h es procedirà a actualitzar la TSA de PSIS en l’entorn de PREPRODUCCIÓ.

Dimecres dia 21de juliol de 2021 entre les 22.00h i les 00.00h es durà a terme la renovació del certificat de la TSA de PSIS en l’entorn de PRODUCCIÓ.
Aquesta intervenció no suposarà tall de servei.

Les noves TSAs estan emeses igualment per l’entitat de certificació EC-SectorPublic del Consorci AOC.

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC, i tot l’històric de certificats emesos el trobareu a aquesta web.

X