Publicats els imports del Servei de Certificació Digital per a l’any 2021

Informar-vos que a 22 de gener de 2021 s’han publicat al DOGC els nous preus públics del Servei de Certificació Digital per al 2021 els trobareu publicats aquí.

Per altra banda, us recordem que, en el cas que en tingueu, ens heu d’informar del número d’expedient associat a les comandes realitzades al Servei de Certificació Digital per l’any 2021 per tal de reflectir-ho a les factures perquè siguin acceptades. Caldrà que ens feu arribar aquesta informació per correu electrònic a l’adreça facturacio@aoc.cat o que l’indiqueu en el moment de realitzar la sol·licitud mitjançant l’EACAT.

X