Més de 150 ajuntaments publiquen informació sobre activitats econòmiques en format obert i reutilitzable

A la demarcació de Barcelona hi ha més de 200 ens que són usuaris del Gestor d’Informació d’Activitats (GIA), una aplicació informàtica amb tecnologia web dissenyada i creada per la Diputació de Barcelona per facilitar als ajuntaments la gestió de les activitats i establiments dels seus municipis.  

Les dades dels censos d’activitats del GIA inclouen activitats de diversos sectors econòmics: industrial, comercial, serveis, recreatives, etc. així com els equipaments culturals, esportius, educatius, sociosanitaris i religiosos. Les dades són de titularitat dels ajuntaments usuaris, que les gestionen i mantenen. 

Actualment, més del 75% dels ens usuaris de l’aplicació GIA ja han autoritzat a la Diputació de Barcelona la publicació de les seves dades en format obert, de manera que, més enllà d’aparèixer al portal de dades obertes de la Diputació de Barcelona, també es publiquen automàticament al portal de dades obertes de cada ens i que està proveït per l’AOC.  

Imatge del conjunt de dades disponible al portal de dades obertes de l’Ajuntament de Collbató
Imatge del conjunt de dades disponible al portal de dades obertes de l’Ajuntament de Collbató 

Actualment hi ha 153 ens que disposen del conjunt de dades actiu,  publicat en format CSV amb el nom “Cens d’activitats municipals amb establiment (GIA-DIBA)”, fent molt senzilla la consulta del cens tant en format taula (llistat), com mitjançant un mapa al portal de dades obertes de cada ens. 

Imatge d’un mapa associat a les activitats econòmiques del portal de dades obertes de Tavèrnoles

Clicant sobre qualsevol de les activitats que es mostren s’obté tot el detall de la informació disponible al GIA.  

Les dades s’actualitzen diàriament a partir de la informació publicada al portal de dades obertes de la Diputació de Barcelona que, mitjançant una API, permet arribar al contingut i al seu temps publicar-lo a cadascun dels portals municipals de manera automàtica, fomentant els principis de reutilització de la informació i transparència. 

El conjunt de dades “Cens d’activitats municipals amb establiment (GIA-DIBA)” es comparteix diàriament amb el portal de dades obertes de Catalunya fomentat-se així una sindicació de continguts basada en el principi de “once only”- “una vegada i prou”. 

Podeu ampliar informació sobre dades obertes a “Dades Obertes: proposta d’itineraris per a avançar-hi” i a la publicació d’aquest conjunt de dades a l’entorn del portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya

X