Migració d’ens per al registre de factures via MUX

Actualment, hi ha una sèrie d’ens que registren les factures de manera manual, tot i que estan integrats a MUX. A partir del dia 1 de febrer, totes les seves factures passaran per MUX per tal de tenir un registre d’entrada automatitzat i immediat.

Els ens que es veuran afectats amb aquest canvi el dia 1 de febrer de 2022 són:

  • Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell
  • Consorci d’Osona
  • Ajuntament de Cambrils
  • Agència d’innovació i desenvolupament de da Garrotxa
  • Ajuntament de Gósol

X