Actualització del webservices del RPC

La passarel·la d’integració del Consorci AOC que permet informar les dades al Registres Públic de Contractes a través de sistemes tercers, s’ha adaptat, durant aquesta setmana, als nous camps incorporats pel Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda a la nova versió del Webservices del servei.

Aquests canvis consisteixen en deixar com a obsoletes dues dades que no cal informar al RPC:

– Clàusules Arbitratge

– Clàusules RDI

I dues noves dades que s’han d’informar:

– Clàusula ètica

– Clàusula lingüística

Podeu trobar el detall sobre la manera d’informar els nous camps des dels gestors d’expedients de contractació a la nova versió del manual d’integració RPC.

X