Presentació de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública

El passat divendres 6 de novembre de 2020 es va presentar la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública, un acte organitzat pel Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, amb la col·laboració del Consorci AOC que és l’ens encarregat d’implantar les eines de Contractació electrònica, corporatives de la Generalitat de Catalunya, als àmbits locals i a les universitats.

L’objectiu de la sessió va ser donar a conèixer el projecte de transformació de la PSCP a posar en marxa. Aquesta transformació permetrà millorar-ne el rendiment general i, principalment, abordar l’obsolescència tecnològica de l’eina de gestió, així com ampliar-la funcionalment amb la incorporació d’una fase específica d’execució dels contractes i la possibilitat de fer publicacions dels lots en moments diferents de la tramitació, entre altres.

Des del web de la Direcció General de Contractació Pública podeu accedir al vídeo i al material de la sessió

X