Nova funcionalitat d’esmena d’anuncis a l’e-TAULER

L’e-TAULER disposa ara d’una nova funcionalitat d’esmena d’anuncis publicats. A fi d’evitar haver de retirar un anunci que conté una errada no substancial, hom pot ara vincular a l’anunci original una o diverses esmenes que permetin de matissar o corregir les informacions publicades inicialment a l’anunci original.

L’anunci original roman publicat, vinculat a la seva esmena que és la que apareixerà visible en primera instància a la part pública de l’e-TAULER. 
Si es considera necessari, es poden fer esmenes d’esmenes. La darrera esmena és la que apareix visible en primera instància a la part pública.

L’anunci i original i les seves esmenes també mantenen una relació de dependència quant als terminis d’exposició pública. La retirada manual o automàtica de l’anunci original provoca la retirada de la/-es seva/-es esmena/-es.

En ser retirats, l’anunci original i la/-es seva/-es esmena/-es generen una diligència pròpia i independent.

+Info

X