L’ERES 2.0 incorpora noves funcionalitats

A partir del 25/11/2020 s’ha habilitat una nova versió de l’ERES 2.0 que incorpora algunes noves funcionalitats com:

  • Possibilitat de marcar un document principal als registres.
  • Funcionalitat de bloqueig d’usuaris inactius a l’eina.
  • Nova plantilla de llistat complert que incorpora Àrea /Unitat de treball origen dels registres.

Podeu consultar el detall incorporats als manuals actualitzats del servei.

X