Disponibles els connectors de l’expedient d’Atenció Primària

Integració entre sistemes

Des de dimecres 19 de febrer està a disposició de totes les Àrees bàsiques de Serveis Socials que fan servir l’Hèstia la documentació per a integradors dels serveis web que fan referència a la consulta de dades enregistrades a l’Hèstia dels apartats:

     •         Expedients de SSB
     •         Recursos
     •         Tràmits

Aquests serveis web de l’expedient de serveis socials bàsics, junt amb el ja existent de la consulta de les dades de la fitxa de persona, serviran per facilitar a totes les ABSS la disponibilitat de les dades en altres aplicatius de l’ens, que els permetran un gestió més àgil i eficient de les necessitats de les persones a les què donen suport, alhora que estalviarà als professionals la duplicació de tasques.

X