Baixa d’usuaris inactius a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública

Per tal de donar compliment a les recomanacions establertes en matèria de seguretat i protecció de dades en les aplicacions corporatives, el Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, que gestiona els serveis de Contractació implantats pel Consorci AOC al món local i a les universitats, realitzarà properament un procés d’esborrat d’usuaris que consistirà en donar de baixa aquells amb perfil Editor i Validador que no hagin fet ús de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública després de l’1 de gener de 2019.

Des de l’AOC enviarem un correu electrònic a les adreces de correu electrònic que constin a la Plataforma, relacionades amb els usuaris afectats.

En el cas que es vulgui mantenir l’usuari, caldrà connectar-se a la PSCP mitjançant usuari i contrasenya o certificat digital, a través de la pestanya aplicacions d’EACAT, abans que es porti a terme el procés de baixa, previst per la primera setmana del mes de març.

X