La tramesa de dades contractuals al Registre Públic de Contractes, prorrogada

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa ha prorrogat fins al dia 28 de febrer de 2020 el termini per enviar les dades relatives als procediments de contractació de l’any 2019.

X