Subvencions per a la producció municipal i l’exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música sense finalitat lucrativa

El Departament de Cultura a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) obre la convocatòria de subvencions per a la producció municipal i l’exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música sense finalitat lucrativa.

El termini de presentació de sol·licituds és del 24 d’abril al 9 de maig de 2019.

Per descarregar-vos el formulari de sol·licitud i els documents annexos (pressupost i projecte), heu d’anar a Tràmits, Catàleg de tràmits, Departament de Cultura, CLT – OSIC – Subvencions – Arts escèniques, música i arts visuals.

Recordeu que cal enviar el formulari de sol·licitud, signat per la persona representant de l’ens, a través de la finestreta de registre, no des de la tramesa genèrica.

Trobareu més informació sobre aquestes subvencions al web del Departament de Cultura.

X