Subvencions en espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública

El Departament de Cultura a través de l’Oficina  de Suport a la Iniciativa Cultural obre la convocatòria de subvencions en espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública, per al 2019.

El termini de presentació de sol·licituds és del 22 de gener al 6 de febrer de 2019. Podeu trobar les bases reguladores d’aquesta línia de subvencions al web del Departament de Cultura.

Per tramitar l’ajut heu d’anar a Tràmits/ Catàleg de tràmits/ CLT – OSIC – Subvencions – Biblioteques.

X