S’obre el període per sol·licitar el retorn del cànon de residus municipals 2018

Una mà amb un globus terraqui verd, del qual surt una plantaL’Agència de Residus de Catalunya obre el període de tramitació del retorn del cànon de residus municipals per a l’exercici 2018, tal i com preveu la Guia d’Orientació als ens locals.

El termini de presentació finalitza el 31 de maç de 2019.

Per iniciar el tràmit, els ens locals han d’accedir a la plataforma SDR ubicada al web de l’Agència de Residus de Catalunya.

X