Recordeu: El Consorci AOC deixa d’emetre certificats de servidor segur (SSL)

Com us hem anat informant, el Consorci AOC retira del seu catàleg de certificats el de servidor segur. Concretament els certificats que deixarà d’emetre són

  • Certificat de servidor segur (CDS-1)
  • Certificat de servidor segur extended validation (CDSQ-1)
  • Certificat de seu electrònica de nivell mig (CDSNM-1)

El 18 de novembre serà el darrer dia que es podran sol·licitar aquests tipus de certificats per EACAT, d’aquesta manera hi haurà el temps necessari per a poder enviar les verificacions i descarregar els certificats abans de 23 desembre (darrer dia en que es podran descarregar els certificats).

Tots els certificats SSL que a 30 de desembre no estiguin descarregats desapareixeran.

Els certificats ja emesos continuaran funcionaran amb la seva vigència habitual.

Aquest canvi no afecta a la resta de perfils que es seguiran emeten en les mateixes condicions.

X