Noves funcionalitats a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública

A partir del 28/03/2019, disposeu d’una nova versió de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (versió 6.17). Aquesta versió incorpora, entre altres, les novetats següents:

  • Millores a la funcionalitat de presentació telemàtica d’ofertes: s’homogeneïtzen les eines de presentació electrònica d’ofertes (Sobre Digital i oferta telemàtica) per tal d’estandarditzar tot el procés de presentació d’ofertes. En aquest sentit, l’eina de presentació telemàtica d’ofertes adopta els estils i alguns dels processos de presentació de l’eina de Sobre Digital.
  • Sistema dinàmic d’adquisició: s’afegeix l’indicador de sistema dinàmic d’adquisició als anuncis publicats a la Plataforma de serveis de contractació pública.

Consulteu el detall de les funcionalitats incorporades al document de sota:

Download (PDF, 662KB)

X