S’incrementa el volum dels arxius que s’annexen a la finestreta de registre

Finestreta de registre d'EACAT

S’ha millorat la finestreta de registres pel que fa al volum dels annexos que es poden trametre.

Trobareu més informació a la FAQ Quin pes poden tenir els annexos de la finestreta de registre?.

 

 

X