L’ACA publica un nou servei per fer la declaració responsable per actuacions menors

A partir d’avui està disponible el servei: ACA_Declaració responsable per actuacions menors en el DPH i la zona de policia de lleres, que permetrà fer la tramitació electrònica d’aquests tipus d’expedients amb els ens locals.

X