Justificació de convocatòria de compensacions per retribuir càrrecs electes locals durant l’any 2018

Resta el obert el termini per justificar compensacions per retribuir càrrecs electes locals durant l’any 2018. Es disposa d’un formulari que per defecte porta incorporades les dades informades en la sol·licitud i les quanties atorgades a cada Ajuntament.

En cas que no s’hagi produït cap canvi en els càrrecs electes a retribuir, no caldrà informar de cap dada i només caldrà presentar la justificació.

En el cas que s’hagi produït algun canvi, caldrà informar les dades en el formulari. El propi formulari farà un recàlcul de les compensacions a rebre que només tindrà efectes informatius i que serà obejecte de verificació per la DG d’Administració Local.

X