Esborrat de factures antigues a e-FACT

Una de les funcions del Consorci AOC és la de conservar les factures electròniques, les signatures electròniques i les evidències associades durant un període de 7 anys a comptar des de la data de registre de la factura a l’e-FACT, termini en el qual els ens usuaris del servei podran descarregar-les en qualsevol moment. Passat aquest període el Consorci AOC eliminarà aquesta informació dels seus sistemes. Aquest procés d’esborrat es posarà en funcionament a partir de l’1 de gener de 2020 i serà un procés diari.

X