Temporalment, les darreres millores d’EACAT-Tràmits queden sense efecte

Temporalment, es deixen sense efecte les noves funcionalitats d’EACAT-Tràmits, a l’espera que hi hagi una resolució per part dels nostres sistemes. Aquestes millores eren relatives a:

Un cop s’hagin solventat aquestes incidències, s’informarà degudament en aquest bloc.

X