El Consorci AOC deixa d’emetre certificats SSL al 2019

Com ja us vam comunicar el passat 2 d’abril, aquest 2019 és el darrer any que el Consorci AOC emetrà certificats de servidor segur. Concretament:

  • Certificat de servidor segur  (CDS-1)
  • Certificat de servidor segur extended validation (CDSQ-1)
  • Certificat de seu electrònica de nivell mig (CDSNM-1)

Els darrers certificats s’emetran durant el mes de desembre i es garantirà la vigència dels mateixos durant els dos anys de la seva durada. Aquest canvi no afecta a la resta de perfils, que es segueixen emetent en les mateixes condicions

X