eFACT està integrat a la xarxa PEPPOL

Canvi IP SCD

Amb el servei d’eFACT, ja podeu rebre les factures que provenen de proveïdors d’Europa. L’eFACT fa automàticament la traducció de les factures en format europeu, a format FACTURAe, de manera que no us caldrà fer canvis als vostres sistemes de recepció de factures, per a processar les factures que emeten els vostres proveïdors d’Europa.

Per a fer proves a l’entorn de PRE d’eFACT per a rebre factures en format europeu, cal enviar les factures a aquest receptor de PEPPOL:

  • 0088:8433561999995

(Qualsevol factura rebuda, on el seu destinatari no sigui 0088:8433561999995, s’entregarà a l’entorn d’eFACT de producció)

X