Cremes col·lectives per a les fogueres de Sant Joan

Una noia davant d’una foguera

Les fogueres de la revetlla de Sant Joan són activitats amb risc d’incendi forestal en els terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta, d’acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

Per a la seva realització aquestes activitats han d’estar autoritzades prèviament, complint una sèrie de mesures de prevenció.

Per tal d’agilitar el procés de lliurament de les autoritzacions que requereixen existeix un servei eficaç, amb el que els ajuntaments poden lliurar-les amb l’autorització prèvia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Els ajuntaments poden sol·licitar aquest servei al Cos d’Agents Rurals.”

X