Convocatòria dels ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis afectats per la Llei 5/2003

Un camí amb vegetació als costatsS’obre la convocatòria, dels ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, per al 2019.

A tenir en compte els terminis següents:

  • Termini de presentació de sol·licituds: del 7 de març al 6 d’abril de 2019.
  • Termini d’execució de les actuacions: fins el 31 de juliol de 2019
  • Termini de justificació de les actuacions: fins el 31 d’agost de 2019. Els justificants de les despeses aportats hauran de ser posteriors a l’1 de gener de 2019.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores les quals han estat modificades per l’Ordre ARP/27/2019, de 20 de febrer.

X