Comunicacions a trametre als ajuntaments en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives

Serpentines i confetis de colors

La Subdirecció General d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives del Departament d’Interior així com els Serveis Territorials del Joc i d’Espectacles ha posat a disposició dels ajuntaments un nou servei de comunicació en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives.

Aquest servei s’utilitzarà per traslladar als ajuntaments les resolucions i comunicacions, dictades en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives, que afectin als establiments situats en el seu municipi.

X