Plans Tècnics de Gestió Cinegètica (PTGC)

Amazona caçant amb arc i fletxesEl Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació publica el  servei per aprovar, renovar i/o modificar els Plans Tècnics de Gestió Cinegètica (PTGC), adjuntant el formulari del PTGC en format pdf.

Els PTGC són els instruments de planificació cinegètica, que persegueixen l’objectiu de fer compatible la caça de les espècies objecte de caça, amb la conservació dels ecosistemes i de les espècies amenaçades. Les finalitats dels PTGC són les següents:

  • Facilitar i ordenar la gestió de les espècies cinegètiques i de les àrees de caça.
  • Fomentar les poblacions de les espècies cinegètiques i ordenar el seu aprofitament.
  • Afavorir les poblacions de les espècies protegides i el correcte funcionament dels ecosistemes en general.

Els PTGC han de ser elaborats per un facultatiu competent, i signats electrònicament per aquest, indicant nom i cognoms, i titulació, i pel titular de l’àrea de caça.

La validesa d’un PTGC és de quatre anys.

Per tramitar podeu anar a la secció Tràmits, en el Catàleg de tràmits del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i, concretament, en el servei ARP – Plans Tècnics de Gestió Cinegètica (PTGC).