Ocell damunt d'una taulada d'uralitaL’Agència de Residus de Catalunya obre la convocatòria d’ajuts destinats a la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, per al 2019.

Són destinataris d’aquests ajuts els propietaris de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció , ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 29 de novembre de 2019.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, al Catàleg de tràmits de l’Agència de Residus de Catalunya, al servei ARC – Ajuts retirada amiant 2019.

X