Actualització del quadre de classificació i catàleg de sèries documentals del model e-SET

Aquests darrers mesos hem estat analitzant les propostes per incloure  noves entrades al quadre de classificació i catàleg de sèries documentals del model e-SET que ens han fet arribar els usuaris del servei, els responsables de les Diputacions i els implantadors del mètode. Fruit d’aquest treball hem actualitzat aquest instrument: enllaç a la versió aprovada el 01 de juliol del 2019

Els canvis més significatius són els següents:

Quadre de classificació (nivell 1 i 2):
 • S’ha afegit un nivell 2 “CONTROL AMBIENTAL” a “MEDI AMBIENT”
 • S’ha afegir un nivell 2 “COMUNICACIONS I TIC” a “ORGANITZACIO”
Catàleg de procediments/sèries documentals que pengen del quadre de classificació:
 • S’han afegit 87 entrades noves. Estan marcades en la columna “Data incorporació” amb la data “01/07/2019”
 • S’han donat de baixa 5 sèries documentals perquè ja no apareixen en el model de quadre de classificació d’ajuntaments i consells comarcals creat pel Departament de Cultura. En el cas que tingueu algun expedient creat en aquestes sèries us recomanem que els classifiqueu en les següents entrades:
  • 1228 – Adopció de la bandera del municipi (es pot fer servir la 1232- Adopció i modificació de la simbologia de la corporació local)
  • 1229- Adopció de l’escut heràldic del municipi (es pot fer servir la 1232- Adopció i modificació de la simbologia de la corporació local)
  • 1729- Operacions de crèdit per inversions (es pot fer servir la 1447- Contractacions de préstecs bancaris)
  • 1730- Operacions de crèdit per tresoreria (es pot fer servir la 1447- Contractacions de préstecs bancaris)
  • 2908- Sol·licituds d’habitatge en règim de lloguer ( es pot fer servir la 2904- Concessions d’habitatges de promoció pública en règim de lloguer)
 • Es proposa no utilitzar (marcades com en desús), tot i que són entrades vigents en el model de quadre, 8 sèries documentals ja que existeix una entrada més adient:
  • 1374 – Convenis de col·laboració (es proposa fer servir la 1376 – Convenis i acords)
  • 1281 – Estadístiques del Servei d’informació econòmica municipal (SIEM) (es proposa fer servir la 1282 – Indicadors, informes i estadístiques de la corporació local)
  • 1293 – Registre de sortida de documents (es proposa fer servir la 3125 – Registre general de documents )
  • 1294 – Registre d’entrada de documents (es proposa fer servir la 3125 – Registre general de documents )
  • 1286 – Plans directors (es proposa fer servir la 1287 – Polítiques, plans i directrius)
  • 1501 – Concessions de llicències al personal (es proposa fer servir la 3025- Concessions de llicències i permisos al personal)
  • 1502 – Concessions de permisos al personal (es proposa fer servir la 3025- Concessions de llicències i permisos al personal)
  • 1503 – Concessions de vacances al personal (es proposa fer servir la 3025- Concessions de llicències i permisos al personal)
 • Existeixen 7 sèries documentals marcades com a no vigents que, existeixen en el model de quadre, però que es tracta de sèries que en l’actualitat ja no té sentit utilitzar perquè són funcions o activitats que els ajuntaments ja no presten:
  • 1412 – Contractacions de consultoria i assistència tècnica (ja no existeix aquest tipus de contractació)
  • 2241 – Sol·licituds d’ajuda de caixa (ja no existeixen aquests tipus d’ajuda)
  • 1650 – Expedients de la Comissió especial de comptes (es recomana utilitzar l’entrada 1069 –  Expedients de Comissions, Juntes i Consells)
  • 2689 – Cens de població (s’ha d’utilitzar 2688 Formació del Cens de població)
  • 2691 – Cens d’edificis i locals (ja no existeix aquest tipus de cens)
  • 2610 – Organització d’eleccions a cambres agràries (s’ha d’utilitzar 2609 – Organització d’eleccions a organitzacions professionals agràries)
  • 2686 – Registre de parelles de fet (ja no és una competència municipal. Com a molt es poden fer certificats i caldria utilitzar 1292 – Registre de certificats / Certificats)

 

X