Subvencions per a l’organtizació a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals

Podeu sol·licitar les subvencions per a l’organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals.

El termini per presentar sol·licituds finalitza el 5 d’abril de 2018.

Les entitats locals i les universitats públiques només poden presentar les sol·licituds a través d’EACAT.

La normativa d’aquestes subvencions és:

X