Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals (FORM), 2018

 

 

S’ha obert la convocatòria de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és fins el 15 d’agost d’enguany.

Trobareu més informació sobre aquestes subvencions en les seves bases reguladores.

X